Nokturia.info-kampanjalla halutaan jakaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa yöaikaisesta lisääntyneestä virtsaamistarpeesta eli nokturiasta, painottuen seuraaviin asioihin:

  • Tausta
  • Oireet
  • Diagnostiikka
  • Hoito
  • Elämäntapoihin liittyvät suositukset

Nokturia.info-kampanja on suunnattu erityisesti niille, joilla on tihentynyt virtsaamistarve öisin eli nokturia sekä heidän läheisilleen, mutta myös niille, joilla on nokturiaan viittaavia oireita, vaikka diagnoosia ei ole tehty. Lisäksi kampanjassa on materiaalia sairaudesta yleisesti kiinnostuneille. Kampanjaan kuuluu myös neljä sähköpostitse lähetettävää tietopakettia niille, jotka sen erikseen haluavat tilata. Halukkuutta tilata nämä tietopaketit kysytään kyselyn lopussa.

Kyselyn teossa käytetyt lähteet:

Netdoktor.se

Kirjalliset lähteet (aakkosjärjestyksessä):
Aikakauskirja Duodecim
Käypä hoito -suositukset
Terveyskirjasto
Terveysportti